Tablice BHP I PPOŻ HI-TECH

Tablice BHP w systemie HI-TECH produkujemy w oparciu o fotoluminescencyjne znaki przeznaczone do oznaczania kierunku ewakuacji oraz drzwi i wyjść na drodze ewakuacyjnej. Dzięki tabliczkom BHP znaki te są dobrze widoczne i mają nadaną przestrzenną formę. Do tego tablice BHP w systemie HI-TECH wyglądają znacznie lepiej niż surowy znak przyczepiony do ściany. Dodatkowo dzięki stalowym dystansom na których są montowane tabliczki BHP, ściana nie jest klejona więc znak nie szpeci elewacji. Zachęcamy do oznakowania całego obiektu w systemie HI-TECH tabliczkami przydrzwiowymi, tablicami informacyjnymi, tablicami BHP, tabliczkami kondygnacyjnymi oraz szyldami.